Selecteer een pagina

Gezellig onder de kerststolp

Ik kan er niets aan doen, maar al die kerstversieringen hebben een enorme aantrekkingskracht op mij. Vandaag dook ik weer zo’n walhalla in om me te vergapen aan wat de commercie nu weer voor wanstaltigheden heeft bedacht. Ieder jaar zijn er wel wat thema’s te...

Op kousenvoeten

Gespannen houd ik mijn adem in. Maar hoe werkt dat dan met geloven? Vraagt de deelnemer. In haar vraag klinkt bijna iets wanhopigs mee. Ze wil het zo graag begrijpen. Bijna letterlijk, als iets dat grijpbaar is, als een ding dat voor haar ligt en ze alleen nog maar...

Op zoek naar de ruimte van de wereld

Dit artikel is een reflectie op mijn pioniersweg, die zo’n acht jaar geleden in Breda begon. Ik schreef het voor de jubileumbundel van de Bond van Nederlandse Predikanten: Preektijgers, pastores, pioniers – predikantschap in de 21ste eeuw, uitgegeven door...

Ode aan de achterste rij

(veilig achter een pilaar, bron: RTV-Oost)Als ik voorga in een kerkdienst, zou ik het liefst aan iedereen vragen om naar voren te komen in de kerk. Heel vaak, en steeds vaker, zijn de eerste rijen leeg, gevolgd door die onontkoombare eerste rij met kerkgangers. Het...