13. Klaarheid door Clara: heilige onrust

15 december 2023 | 0 Reacties

Nadat Clara haar lof heeft gezongen over armoede en de arme Gekruisigde, vervolgt ze met de huisloosheid van Christus.

De vossen immers, zegt Hij, hebben holen
en de vogels van de hemel nesten,
maar de Mensenzoon (dat is Christus) heeft geen plek
waar Hij zijn hoofd kan neerleggen,
maar Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Geen plek
Het idee dat de Mensenzoon geen plek heeft in de wereld kennen veel mensen uit het verhaal van kerst, waarin verteld wordt dat er geen plek was in het gastverblijf voor Maria, Jozef en het kind dat geboren gaat worden. Voor deze pasgeborene is geen rust weggelegd. Zelfs zijn geboorteplaats is niet in het huis van zijn ouders, maar ergens in Bethlehem, waar een voederbak is om tijdelijk bij te komen van zijn komst in de wereld. Clara benadrukt dat de arme Christus een leven vol van onrust kende. Hij ging van plek naar plek en als hij even zocht naar een plek van stilte om te bidden en zijn Vader te ontmoeten, werd hij snel gevonden en ontfermde hij zich over de mensen.

Mijn onrust
Mensen die me een beetje gevolgd hebben door de jaren weten dat ook in vaak onrustig ben. Steeds was ik nieuwsgierig naar nieuwe horizonten, zocht een tijdelijke plek om te zijn en te werken, tot weer een andere plek me uitdaagde. Langzamerhand merkte ik dat ik het steeds lastiger vond om ergens te wonen waarvan ik zeker wist dat ik met niet kon hechten. Ik wilde wortelen op een plek die ik thuis zou kunnen gaan noemen en die me rust zou geven.

Hoe anders?
Maar het leven liep en loopt anders. Mijn onrust blijft en overspoelt me van tijd tot tijd als een enorme vloedgolf. Dan moet ik hard aan het werk om de golven te temmen en te kanaliseren tot rustige stroompjes. Het schrijven van deze blogs is denk ik zo’n manier.
Wat het precies is wat me drijft en onrustig maakt weet ik niet goed, maar het heeft wel te maken met mijn verbondenheid met de Mensenzoon. Eigenlijk wil ik er ook niet vanaf, omdat ik voor mezelf geen leven weet, geen dood, geen opstanding zonder die arme Gekruisigde.

(De blogs met de titel: Klaarheid door Clara zijn een reflectie op het boek: Zijn komst in ons bestaan, Advent en Kerst met Clara van Assisi, zr. Angela Holleboom osc. en zr. Emmanuël Maas osc., uitgave zusters Clarissen in Megen, te bestellen via deze link: https://www.clarissenmegen.nl/product/advent-en-kerst-met-clara-van-assisi/ )

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *