Selecteer een pagina

Op zoek naar de ruimte van de wereld

Dit artikel is een reflectie op mijn pioniersweg, die zo’n acht jaar geleden in Breda begon. Ik schreef het voor de jubileumbundel van de Bond van Nederlandse Predikanten: Preektijgers, pastores, pioniers – predikantschap in de 21ste eeuw, uitgegeven door...
Preektijgers, pastores, pioniers

Preektijgers, pastores, pioniers

De feestbundel Preektijgers, pastores, pioniers geeft een inkijkje in het predikantschap van de 21e eeuw. Het boek is een boeiende verzameling portretten, gesprekken en reflecties op dit bijzondere ambt. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Bond van...

Brief aan de scriba

(De scriba van de Protestantse Kerk Nederland, dr. Arjan Plaisier, schreef zeven brieven over de ambten naar gemeenten, ambtsdragers en kerkelijk werkers, zie: http://www.pkn.nl/werkvelden/Gemeenteopbouw/ambt/Paginas/Default.aspx . In de brieven vraagt hij...