Preektijgers, pastores, pioniers

10 april 2018 | 0 Reacties

De feestbundel Preektijgers, pastores, pioniers geeft een inkijkje in het predikantschap van de 21e eeuw. Het boek is een boeiende verzameling portretten, gesprekken en reflecties op dit bijzondere ambt. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Predikanten is het verschenen.
Op zoek naar de ruimte van de wereld, is het hoofdstuk dat ik schreef over mijn weg als predikant-pionier.

Op zoek naar de ruimte van de wereld