Selecteer een pagina

Talitha Koem!

Nog steeds is dit lied te hoog voor mij, ver buiten mijn bereik, Mijn gitaar ligt al tijden onaangeraakt in de hoek van mijn binnenkamer. Lofliedjes gesmoord in wat de boventoon voert: De donkergrijze gezangen die me aanklagen en neerhalen, laten afdalen in de groeve...

Ergens daartussen

Waar ik ook kijk om mij heen, zie ik de wereld van mensen. Wegen en huizen, polders en dijken, fabrieken, kantoren, hoekig en groot. Ergens daartussen, een spoor van de Schepper, Vol macht is Jouw kwetsbare naam. De populier reikt biddend omhoog, de berm bloeit zomers...

Zingen met iedereen

Zaterdag 3 februari werd er feest gevierd vanwege het lustrum van de kerkliedwiki. Lydia Vroegindeweij, bedenker van de wiki en intiatiefnemer organsieerde  in samenwerking met pioniersplek De Zwaan in Amersfoort een festival, waar ik een mini-college mocht houden met...

Er hoont in mij een lach

Ik kan het niet geloven, er hoont in mij een lach. Hoe kan iemand beloven op deze najaarsdag, dat ik nog vrucht zou dragen een kind in eigen schoot? Mijn weg van levensdagen loopt winterwaarts en dood! Bijna niet te geloven! Er woont in mij een lach* : het kind dat...