Selecteer een pagina

Brief aan de scriba

(De scriba van de Protestantse Kerk Nederland, dr. Arjan Plaisier, schreef zeven brieven over de ambten naar gemeenten, ambtsdragers en kerkelijk werkers, zie: http://www.pkn.nl/werkvelden/Gemeenteopbouw/ambt/Paginas/Default.aspx . In de brieven vraagt hij...