11. Klaarheid door Clara: nieuwe kans voor de liefde

12 december 2023 | 0 Reacties

Na de begroeting van Agnes, waar ik over geschreven heb in het vorige blog, vervolgt Clara haar brief

Hij heeft voor ons allen
het lijden aan het kruis ondergaan,
Hij heeft ons ontrukt
aan de macht van de vorst van de duisternis,
waarin wij om de overtreding van de stamvader
met boeien gebonden werden vastgehouden,
en ons verzoend met God de Vader.

De gekruisigde
Agnes volgt als ingetreden Claris de arme Christus, die ook de gekruisigde Christus is. In haar weg zal ze proberen spiegel te zijn van deze arme Gekruisigde. Christus kiest partij voor de nakomelingen van Adam, die met boeien gebonden zijn en vastgehouden worden door de vorst van de duisternis.
Het gaat God aan het hart, dat deze gevangenschap mensen bepaalt in hun doen en laten. Met de kruisiging van Christus verbreekt hij de ketenen van mensen, om mogelijk te maken dat zij vrij zijn om God te naderen en een schuilplaats te vinden onder zijn vleugels.

Voor ons
Clara spreekt Agnes hier aan, als één van ons, dus ook Clara, ook Agnes en ook ik en jij als lezer wordt in dit ons meegenomen. Wij zijn ontrukt aan de macht van de duisternis en onze ketenen zijn verbroken. Toch voel ik me met van alles en nog wat met het donker verbonden. Als ik eerlijk ben en in de spiegel kijk dan zijn al mijn gedachten niet zo fantastisch verheven en verlicht. In mijn microwereld zijn de woorden die ik zeg niet altijd liefdevol, vriendelijk en geduldig. En er zullen mensen zijn die genoeg op me aan te merken hebben.
Hoe vrij ben ik eigenlijk om werkelijk in alles te kiezen voor wat de verzoening met God mij brengt? Zou ik niet dapperder moeten zijn, geduldiger, zachter?

Nieuwe kans voor de liefde
Mijn oog valt op een zin uit de toelichting van de schrijvers van ‘Zijn komst in ons bestaan’. In het kort staat er zoiets als: Hij heeft ons verlost om onze liefde voor God een nieuwe kans te geven.
Dat is het licht waar ik het in mijn duister van moet hebben. Het licht van een nieuwe kans voor mijn liefde voor God. Dat is het licht waar elke nieuwe dag mee begint, de liefdevolle uitnodiging om het toch weer te wagen.

De blogs met de titel: Klaarheid door Clara zijn een reflectie op het boek: Zijn komst in ons bestaan, Advent en Kerst met Clara van Assisi, zr. Angela Holleboom osc. en zr. Emmanuël Maas osc., uitgave zusters Clarissen in Megen, te bestellen via deze link: https://www.clarissenmegen.nl/product/advent-en-kerst-met-clara-van-assisi/ )

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *