Vriendenboekje

4 februari 2010 | 0 Reacties

Vriendenboekje

Vriendenboekje
auteurs: Ton van Prooijen en Janneke Nijboer

Dit boekje nodigt je uit om te spelen met geloof. Geloven doe je vol overtuiging of vol twijfel. Of misschien wel overtuigd en twijfelend tegelijk. In elk geval heeft het altijd iets serieus. Het gaat om iets ‘heiligs’, om iets dat meer is dan het gewone alledaagse. Hopelijk is het speels en geen bittere ernst. Geloven heeft namelijk ook iets ‘speels’, juist omdat het om iets heiligs gaat! Wie speelt, probeert een verbinding te leggen tussen het alledaagse en het heilige, het gewone en het ‘meer dan gewone’. Met woorden en met stilte, met beelden en met geluiden, alleen en samen met anderen, denkend en voelend, met hoofd, hart en handen, dromerig en realistisch.

Het boekje is te bestellen via: kerkboek