Vrede en Verbinding in de Schilderwijk

15 februari 2018 | 0 Reacties

Zoals dat altijd gaat met mij ben ik ook dit keer veel te vroeg. Wat een geluk, ik ben niet de enige. Er zijn al een heel aantal mensen in de Bibliotheek in de Schilderswijk in Den Haag. Omdat ik uitgenodigd ben om te spreken over vrede en verbinding vanuit christelijk perspectief draag ik als dominee mijn boordje. Rabbijn Lody van de Kamp en imam Jamal Ahajjaj zijn de andere sprekers. De voormalig kinderburgemeester van Gouda Yassine Mellah is er ook. Er worden waardevolle verhalen vertelt in een ontspannen sfeer. Graag deel ik een paar inzichten, omdat ik geloof, dat niet alleen in de Schilderswijk, maar door heel Nederland mensen en groepen er hun voordeel mee kunnen doen.

 

Tip 1. Ruil eens van leven
De kinderburgemeester neemt het woord. Helder en duidelijk legt hij zijn idee uit. Ruil een keer van leven met iemand met andere culturele of religieuze wortels. In Gouda ruilden op deze manier kinderen van twee scholen uit de oudste groep met elkaar. Zijn ambitie is dat dit een wereldwijd project wordt. Een geweldig idee!

Yassine Mellah

Mocht deze stap net te groot voor je zijn? Begin dan gewoon eens met een gesprekje. Zet de eerste stap.

Tip 2a. Iedereen is een mens
Toen in het nieuws kwam dat de Haagse As-Soennah moskee een serieuze bedreiging had ontvangen, kwamen er veel reacties uit de samenleving. Imam Jamal Ahajjaj vertelt hoe ook rabbijn Lody van de Kamp hem benaderde en wat dit voor hem betekende. Hij aarzelt in het zoeken naar de juiste woorden en zegt dan zoiets als: Ik werd weer mens. Na zo’n indrukwekkende daad is het goed voor te stellen dat deze imam en deze rabbijn elkaar niet meer los laten. Zij zullen voor elkaar in staan als het spannend wordt.

Tip 2b. Schrap het woordje ‘de’
Corrigeer jezelf als je merkt dat je gaat praten over ‘de’ Joden, ‘de’ Moslims, ‘de’ Christenen. Er bestaat geen ‘de’, stelt van de Kamp. Het gaat altijd over individuen, over mensen. Daar kun je kennis mee maken en mee praten. Toets je gedachten over een groep aan de werkelijkheid.

Tip 3. Kijk naar je eigen rol
De religieuze leiders, de rabbijn, de imam en de dominee hebben allemaal een specifieke rol in hun eigen gemeenschap. Daar kunnen ze iets doen aan negatieve beeldvorming over anderen.  Denk eens na over de rollen die jij hebt in je leven. Wat kun jij doen, thuis, op je werk, op de plek waar je sport? Heel dichtbij kun je op je eigen manier al meedoen aan vrede en verbinding.
Hoe spreek jij over een ander? Wat geef jij mee aan de mensen om je heen?

Tip 4. Wees vreemdeling, geen buitenstaander
De profeet Jeremia doet de oproep: Zoekt de vrede voor de stad (Jeremia 29: 7) Waarmee hij het volk Israël dat in ballingschap is gevoerd oproept om voluit te gaan leven in een stad die hen vreemd is en er iets van te maken. Ze moeten bijdragen aan een vredelievende samenleving. In de drie godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam is een besef van vreemdeling te zijn hier op aarde. De oproep van de profeet Jeremia laat zien dat ondanks je vreemdelingschap je geen buitenstaander moet zijn, maar actief moet meehelpen om aan vrede te bouwen. De rabbijn, imam en ik als predikant proberen ieder op onze eigen wijze en in de eigen context hieraan vorm te geven.

Tip 5. Les je dorst en ga verder
De oproep van de profeet Jeremia, vind ik in mijn eigen bron, de bijbel. Zo weet de rabbijn ook uit zijn eigen bronnen te putten evenals de imam. Er zijn talloze verhalen en teksten te vinden die inspireren. Bij de bron kun jij je dorst lessen om geïnspireerd te blijven en kracht op te doen. Die kracht is nodig om verder te gaan en buiten jouw eigen gemeenschap anderen te ontmoeten. De bron voedt en geeft moed,  en je zult merken: de ontmoeting geeft glans!

Aan het eind van de avond kregen de inleiders een prachtige bos bloemen. Een gemengd boeket, kleurrijk als de mensen die ik mocht ontmoeten. Met hoop op de toekomst verliet ik de Schilderswijk. Verbinding en vrede, dat gaat ze vast en zeker lukken! Dank aan de wijkbibliotheek en het Multicultureel Jongeren Geluid voor deze bijzondere avond.

(Een aantal foto’s zijn gemaakt door een bezoeker van de avond, dhr. Shamim Patwary. Met toestemming van hem, mocht ik zijn foto’s gebruiken.)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *