Veranderingen? Wees erbij!

21 september 2017 | 0 Reacties

Female Wave of Change

Deze week was ik spreker en deelnemer van de Global Kick-off van de Female Wave of Change. Een initiatief dat een jaar geleden startte met een droom om mensen uit heel de wereld samen te brengen, zodat kennis en inzichten gemakkelijk gedeeld kunnen worden en een vrouwelijke vorm van leiderschap gestimuleerd worden met het oog op een wereld in verandering.
Het ideaal van de beweging is high-tech en high-touch te zijn. De nieuwste technieken worden ingezet om mensen gemakkelijk met elkaar in contact te brengen. Het kick-off event werd in real life gehouden, om op die manier zo aanraakbaar mogelijk te zijn. Vanaf het begin werd ik bij dit initiatief betrokken, vanwege mijn pionierswerk én mijn theologische expertise.

Roeping
Toen ik positief reageerde op de vraag of ik ambassadeur en meedenker wilde zijn voor dit initiatief, wist ik niet precies waar ik ‘ja’ op zei. In mijn ontwikkeling als predikant-pionier ervaar ik dit soort vragen steeds meer als een roeping. Mensen buiten de kerk doen blijkbaar iets op aan hoe ik mijn werk doe, wie ik ben, waardoor ze met een vraag als deze komen.
Het past bij mijn zoektocht om te ontdekken hoe en waar de Geest van de Eeuwige sporen trekt in de wereld. Extra alert ben ik en ik probeer aan te voelen, of hier iets zou kunnen zijn, of kunnen ontstaan, waar ik als pionier-predikant van toegevoegde waarde ben. In het geval van de Female Wave of Change merkte ik dat er een grote openheid is voor mijn inbreng, die ik heb bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de kernwaarden van deze organisatie.

Van kerk naar theater
De kick-off werd gehouden in het Afastheater in Leusden, dankzij de enthousiaste steun van Afasdirecteur Bas van der Veldt, die ons graag wilde hosten. Aan mij werd gevraagd een ritueel vorm te geven, die zou passen bij het evenement. Vanuit mijn identiteit als gelovige christen ben ik gaan zoeken naar een vorm, waarin duidelijk wordt wat mijn bron is. Waar ik mij ook presenteer, in de kerk of in het theater, op straat of in een winkel mijn bron is altijd mijn vertrekpunt. Vervolgens zoek ik naar een vorm en naar taal, die toegankelijk is en begrepen kan worden door mensen die geloven en niet-geloven.
Ik vind dit een onwijs spannend proces, waarin ik heel bewust ben van mijn kwetsbaarheid. Ik ga iets delen van wat er in mijn hart leeft. Tegenover een zaal ga ik zeggen dat ik geloof en daar ga ik iets van delen. Op plekken als deze, zijn er geen kerkmuren die me beschermen, is er geen kansel waarin ik me een beetje kan verstoppen en is er al zeker geen consistoriegebed dat me draagt. (Een consistoriegebed is een gebed voorafgaand aan een kerkdienst, waarin om steun wordt gevraagd aan God voor alle mensen die daaraan meewerken.)

Rijkdom aan ervaringen
Hoe spannend het ook is, natuurlijk spreek ik me uit en ga ik voluit in op de vraag om een openingsritueel voor de Female Wave of Change vorm te geven.
Na mijn bijdrage kon ik zitten en genieten van de verhalen van verandering door vele vrouwen en enkele mannen, uit allerlei sectoren van de samenleving van hoog tot laag opgeleid, van ouder tot jong.
Komende trends werden geduid door Lieke Lamb, energieke millenials vertelden hun verhalen hoe zij verandering brachten in hun leven door te ondernemen en verantwoordelijkheid te nemen. Indrukwekkende verhalen over ecologisch produceren, een nieuwe kijk op gezondheidszorg en onderwijs werden gedeeld. Naast westerse perspectieven op verandering en leiderschap klonk een verhaal van Jane uit de sloppenwijk Kibera met haar project voor schoolmeisjes. In de onderlinge gesprekken onder de deelnemers werden bijzondere ervaringen gedeeld en ontstonden nieuwe verbanden.

Oversteken
De wereld is in verandering en dat merken wij in de kerk ook. Ik heb ervan genoten om in één dag bijgepraat te worden over tendensen in de samenleving. Wat me daar enorm in aanspreekt is dat op dit podium mensen hun eigen ervaringen daarin deelden. Degenen die aan het woord kwamen veroorzaken zelf verandering om de wereld een beetje beter te maken.
Mijn ideaal is dat theologen, dominee, pionier, wetenschapper voluit meegaan doen en aanwezig zijn bij dit soort evenementen. Volgens mij hebben theologen veel te bieden en wordt ons veel ruimte geboden op al die andere plekken in de samenleving waar mensen elkaar inspireren en stimuleren om deze wereld een beetje beter te maken. Theologen, laat je zien en wees erbij!
Ben je geen theoloog? Dan nodig ik je van harte uit om je te laten verrassen door andere netwerken, dan die je vertrouwd zijn. Uit ervaring weet ik dat je van harte welkom bent in een pioniersplek of een kerk.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *