Kracht uit geweld

22 mei 2022 | 0 Reacties

Kracht uit geweld – Trauma in beeld door lotgenoten
Huiselijk geweld en seksueel misbruik zijn ingrijpende ervaringen die soms een leven lang doorwerken. Dit boek laat echter zien dat heelwording mogelijk is. De weg naar herstel begint met het doorbreken van het geheim. Kunst is hierbij uitermate belangrijk, omdat het beeld vaak voor de woorden uitgaat.

In dit boek komen vijftien mensen aan het woord die laten zien hoe hun kunst hen heeft geholpen om door het trauma heen te gaan. Daarnaast vertellen experts over wat een trauma inhoudt en over de therapeutische waarde van creatief vormgeven aan verhalen. Kracht uit geweld is een inspirerend en bemoedigend boek dat niet zozeer de zwaarte van het trauma benadrukt, maar vooral de kracht van overlevenden van geweld. Een boek vol hoop.

Aan dit boek mocht ik bijdragen met mijn ervaringsverhaal in beeld, gedicht en toelichting.

Uitgave van Buijten en Schipperheijn – Motief, redactie Esther Veerman, ISBN: 9789463691697, Amsterdam, mei 2022.

Alexander Veerman schreef bij dit boek een mooie recensie