Het is al begonnen

8 januari 2013 | 0 Reacties

werkgroep Windkracht3pt0 op facebook

Blijf niet staren op wat vroeger was,
Sta niet stil in het verleden,
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,
Het is al begonnen, merk je het niet…  Jesaja 43:18

Jesaja mag het zeggen, hij heeft het van God zelf gehoord. Er staat iets nieuws te beginnen, iets anders dan aan Babylons stromen zitten en wenen. Hij heeft het tegen de ballingen van Israël. De leiders, politiek en religieus, de elite. De groep die het beter had kunnen weten, maar het niet waar maakten.

Jaren zijn verstreken en er lijkt verandering in de lucht. Het hangt er gewoon.
Je kunt het niet pakken, maar er is beweging op gang gekomen, naar een andere, nieuwe tijd.
God, de Ik, uit de boodschap, brengt het op gang.
Het is al begonnen…merk je het niet?

Merk jij het al? Er is iets gaande in de kerken, de niet te stuiten leegloop, wordt door sommigen met pionierszin gevuld. De lege plekken worden door deze mensen niet langer gezien als verliesplaatsen, maar lokken onverwacht creativiteit uit door de verlegen ruimte die er in de gemeente is gekomen.
Verlegen ruimte, omdat wij nog niet goed weten wat wij moeten doen en hoe wij moeten gaan.

Er is een nieuw jaar begonnen, tijd als lege ruimte voor je – die je kaal kan aanstaren als je agenda leeg blijft, of kil omdat je weer alleen bent. De tijd als lege ruimte voor je, – roept bij mij, als ik nadenk over mijn werk hoopvolle verwachting op..

De weg naar vernieuwing is al begonnen.
Door de kieren heen van het vorige jaar merk ik de trekkracht van de wind, de Heilige Geest, herschepper en vernieuwer, van mensen, van de wereld, van de kerk.
Graag wil ik met veel plezier, samen met de andere leden van de werkgroep Windkracht3pt0, de lege tijd vullen en hopelijk ontdekken dat leegte, ruimte wordt.

(gedachten bij de eerste vergadering in 2013 van de werkgroep Windkracht3pt0)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *