Heb jij een kort lontje?

18 januari 2018 | 0 Reacties

kort lontje

kort lontje

Aan: Janneke
Van: Tynke

Dag Janneke,
Zoals je weet ben ik soms erg ongeduldig en heb ik het dringende en opgejaagde gevoel dat ik al die jaren van ‘ongeloof’ moet inhalen. Om met jullie allemaal tegelijk op te kunnen lopen en om God zo snel mogelijk te leren kennen. Dan wil ik al mijn kennis snel bijspijkeren en wil ik het allerliefst in zeer korte tijd ook nog groeien als kool.

Waarom moet ik geduldig zijn?
Nou las ik dat geduld de vrucht van de Geest geduld is. Hoe ontwikkel ik dat? Is dat iets waarvoor ik iets moet doen of komt dat vanzelf? Waarom is dat een vrucht? Met andere woorden wat is er zo goed aan om dat als vrucht te hebben voor God?
Best pittige vragen he? Ik hoop dat je er iets van licht op kan laten schijnen.
Tyn

Aan: Tynke
Van: Janneke

Hoi Tynke,
Fijn dat je weer mailt. Ik ben altijd weer verwonderd over je vragen. Voordat ik in wil gaan op de ook voor mij begerenswaardige eigenschap: Geduld, geef ik mijn reactie op jouw vraag: Wat is er zo goed aan om dat als vrucht te hebben voor God? Als ik deze vraag lees komt de gedachte bij me op, dat je dat geduld moet kunnen laten zien aan God en als dat lukt, dat God goedkeurend een knikje geeft. De vruchten van de Geest zijn in eerste instantie niet zozeer voor God bedoeld denk ik, maar vooral een kadootje voor mensen van God.

De vrucht van de Geest
Paulus spreekt er over in de brief aan de gemeente in Galatië en somt daarin de vruchten van de Geest op, als bijzondere kenmerken van een gemeente die Jezus navolgt. Zo’n gemeente heeft maar één leidraad en dat is je naaste liefhebben. Wie zo leeft laat merken dat hij of zijn bij Jezus hoort. Blijkbaar zijn er na het vormen van deze gemeente andere gedachten gaan leven. Dat heeft invloed op hoe de mensen met elkaar om gaan. Paulus spreekt de gemeente pittig toe en zegt dat ze zich niet alleen maar moeten laten leiden door hun eigen begeerten. Dat brengt alleen maar narigheid zoals: ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, tweespalt, jaloezie, woede en nog veel meer.

Geduld in tijden van spanning
Al deze zaken die Paulus noemt verzint hij waarschijnlijk niet, maar waarschijnlijk weet hij dat het een flink wanorde in die gemeente is en maakt het heel concreet. Hij waarschuwt de gemeente en laat ze zien wat er mogelijk is als ze zich laten leiden door de Geest. Dan komt er liefde (agapè), vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Korte en lange lontjes
Lees maar eens Galaten 5: 13 tot en met 26. Mij helpt het om het woord geduld in een groter verband te zien en krijgt daarmee ook meer betekenis. Zelfs in het Nederlands begrijp ik dat dit woord te maken heeft met geduldige omgang met anderen. In het Grieks ontdek ik dat het woord woede en geduld met elkaar te maken hebben. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat woede beter vertaalt kan worden met: het hebben van een kort lontje, terwijl geduld dan wordt: het hebben van een hele lange lont.

Geduld als naasteliefde
Geduld staat hier dus in kader van het sussen van je innerlijke vuur, door niet te snel op de vuist te gaan, iemand rustig uit laten praten, tot tien tellen etc.. Geduld als gave van de Geest heeft dus niet zo veel te maken met de haast die jij voelt om van alles en nog wat in je op te nemen en te willen groeien in geloof. Een geluk, lijkt me.
Geduld kun je toetsen aan die basale wet: Heb je naaste lief als jezelf. Wie dat doet, laat ook merken dat zij of hij van God houdt.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *