Artikelen

1 februari 2010 | 0 Reacties

artikelen

Waarom dominee voor Mijnkerk.nl? Theoloog met toekomst

Kerk bouwen op het internet met MijnKerk.nl, WKO-bulletin, nr. 90, februari 2016

Maria, vrouw met karakter, Open Deur, maart 2015, Boekencentrum, Zoetermeer.

Colmn in NEX8, column in Noordwijkse glossy, 2014-2015

Grenzen verleggen, over pastoraat en social media, Ouderlingen Blad, maart 2014, nummer 1046

Bonnefooi, tijdschrift voor kinder(neven)dienst, uitgeverij Narratio.
Aan dit tijdschrift werkte ik mee door regelmatig de theologische toelichting te verzorgen, verhalen en andere verwerkingen te schrijven. (2007 – 2014)

Gastcolumnist voor Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie jaargang 2013

Zinvolle verhalen voor thuis, natuur, liefde, afscheid, uitgave van V-LINK, redactie en schrijver (2012 – 2013)

Wat moet een gemeente met Social Media? Kerkinformatie, februari 2013, p.8, 9

Levenskunst, gedicht met eervolle vermelding in het kader van de wedstrijd: Duurzaam Dichten voor een bewoonbare aarde.

Jeugdvieringen WereldGebedsDag, sinds 2011 – 1013

Reliwerk, interview 22 oktober 2012 over missionair en pionieren

Volzin 2012/jrg.11/17, tijdschrift voor zinvolleven, p. 14 ev. : Wie begrijpt nog het christelijke aap-noot-mies? ‘Geloofstaal roept weerstand op’.

Kerk en Sociale Media, Handelingen 2012/3, Tijdschrift voor practische theologie, jrg. 39: Kerk en sociale media

Interview, Zinzoekers op het web, 2012, Skandalon

Lief, hoezeer ben ik je kwijt. lied 98 Zingenderwijs, onder redactie van Rita Hoeve.