3. Klaarheid door Clara: Waakzaamheid

3 december 2023 | 0 Reacties

Op deze eerste zondag van Advent word ik, in ‘Zijn komst in ons bestaan’(p.3,4),meegenomen naar de verre toekomst, namelijk het einde der tijden. De tijd waarin de Mensenzoon zal terugkomen. Advent krijgt daarmee een diepere lading dan alleen het uitkijken naar en het vieren van de geboorte van Jezus. Allereerst wordt de deur naar deze ondenkbare toekomst opengezet. Met de verwachting, dat Christus terugkomt op aarde, is het vieren van de jaarlijkse advent en kersttijd meer dan een cyclische herbeleving van Jezus geboorte. Er is nog iets extra’s te verwachten, waarbij aan mensen gevraagd wordt waakzaam te zijn, omdat wij niet weten wanneer die eindtijd aan zal breken. Dit uitzien is dus altijd actueel.

Overweldigend
Ik beleef dit waakzaam zijn als mijn ogen en oren open houden voor wat er in grote wereld en de kleine wereld van Nederland gebeurd. Wat brengt het nieuws en wat vraagt dit van mij. Is er iets dat ik er aan doen kan? Hoe kan ik in deze wereld, waar ook ik het leven vorm geef, de Komende ontvangen?
Wat ik lastig vind is dat ik merk, dat ik steeds meer en sneller van slag raak van het nieuws. Ik beveilig me door de dagelijkse nieuwsstroom te beperken. Ik lees de krant, kijk één journaal en onthoud me van zoveel mogelijk andere actualiteitsbronnen. Mijn waakzaamheid haalt me onderuit, verzwakt me, terwijl het nieuws me steeds meer overweldigd.

Zien met twee ogen
Wat kan ik doen. Hoe kan kan ik waakzaam blijven binnnen mijn beperkte mogelijkheden? Clara schrijft aan het eind van haar leven de vierde brief aan Agnes van Praag. Ze brengt daarin een loflied op de liefde van God. Ik lees:

Clara wil Agnes voorgaan in elke dag opnieuw toeleven naar Hem.

Die gedachte helpt me. Waakzaamheid krijgt hier voor mij twee sporen, als zien met twee ogen; één oog gericht op de wereld, één oog gericht op wat er als liefde van God op me toekomt. Misschien lukt het mij me meer te oefenen op wat het tweede oog ziet. En wat zou het gaaf zijn om met beide ogen tegelijkertijd te kunnen zien. Dat geeft diepte en wie weet zelfs perspectief in wat uitzichtloos lijkt.

(De blogs met de titel: Klaarheid door Clara zijn een reflectie op het boek: Zijn komst in ons bestaan, Advent en Kerst met Clara van Assisi, zr. Angela Holleboom osc. en zr. Emmanuël Maas osc., uitgave zusters Clarissen in Megen, te bestellen via deze link: Zijn komst in ons bestaan)

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *